Tel:
Email: biuro@ecoprotech.com.pl

Pomiary techniczne

 

Wyważanie wałów długich (bez demontażu)

 • korzystamy ze sprzętu przenośnego do wyważania i diagnostyki własnej, opatentowanej konstrukcji. Technologia sprawdzona w wyważaniu wałów długich silników agregatowych o mocy powyżej 300 kW.

Pomiary i badania elektryczne obwodów, maszyn i urządzeń

 • odbiorcze nowo zainstalowanego urządzenia

 • okresowe urządzenia w trakcie eksploatacji

 • na żądanie inspekcji pracy

Pomiar rezystancji izolacji obwodów (1-fazowych, 3-fazowych)

 • punktowy

 • rezystancji w funkcji czasu

 • rezystancji izolacji odcinka przewodu elektrycznego

 • rezystancji izolacji obwodów instalacji

 • rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych

 • rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych

 • rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych

 • rezystancji izolacji odbiorników elektrycznych

Pomiar skuteczności zerowania

 • metodą techniczną

 • metodą dwucęgową

 • metodą udarową

 • rezystywność gruntu

Pomiar instalacji odgromowych

 • badania częściowe (wykonywane w czasie budowy obiektu)

 • badania odbiorcze

 • badania okresowe

Dobór ochron słuchu metodami

 • pasm oktawowych

 • HML

 • SNR

Kalibracje urządzeń pomiarowych

 • kalibracje jedno-punktowe, dwu-punktowe i trzy-punktowe większości analizatorów spalin dostępnych na rynku polskim

O nas

Firmę ECOPROTECH Sp. z o.o. powołaliśmy do istnienia, aby wspierać rozwój innowacyjnych projektów, nowoczesnych metod zarządzania, by wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych jak również prowadzenia działalności, której szczegółowy zakres […]

Read More
OFERTA

Zakres świadczonych usług Główną misją firmy jest kreowanie myśli technicznej oraz praktyczne jej wykorzystywanie poprzez realizację projektów dla przemysłu oraz projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce. […]

Read More
Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych. Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje. 1. Opracowanie metodologii i wykonanie […]

Read More
Szkolenia

Oprogramowanie projektowanie w CAD CAM metoda elementów skończonych (MES) – ANSYS symulacje przepływów (CFD) – ANSYS CFX, ANSYS FLUENT przygotowanie geometrii i generacji siatki – DesignModeler, SpaceClaim, ANSYS Mesh, ANSYS […]

Read More
KONTAKT

Główna siedziba – Szczecin Oddział Poznań ul. Starołęcka 18 lok. 121 61-361 Poznań tel. +48 690 433 563 E-mail: biuro@ecoprotech.com.pl; ecoprotechpl@gmail.com Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług firmy ECOPROTECH, […]

Read More