Tel:
Email: biuro@ecoprotech.com.pl

ZAPYTANIE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2019/POIR dotyczące wyboru dostawcy:

 • regulatora pracy kotła podajnikowego,
 • analizatora jakości procesu spalania BCA-01,
 • wentylatora nadmuchowego do kotła o mocy 20 kW,
 • modułu komunikacji internetowej do zdalnej kontroli pracy kotła, 
 • generatora pary.

Zakup jest planowany w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0135/16, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej.

Nazwa i adres zamawiającego: Ecoprotech Sp. z o.o.

 

ul. Przyjaciół Żołnierza 94

71-670 Szczecin

REGON: 361636008; NIP: 8513184630; KRS: 0000560812

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 05/07/2019
Opis przedmiotu zapytania: Regulator pracy kotła podajnikowego charakteryzujący się następującymi parametrami:
 • Obsługa za pomocą interfejsu dotykowego (pojemnościowego) z wykorzystaniem wyświetlacza TFT o przekątnej co najmniej 5 cali,
 • Modułowa budowa umożliwiająca montaż panelu obsługi w izolacji kotła,
 • Możliwość sterowania generatorem pary,
 • Możliwość sterowania wentylatorem nadmuchowym i wyciągowym,
 • Płynna regulacja obrotów wentylatora,
 • Obsługa do 7 pomp obiegowych,
 • Obsługa do 5 zaworów mieszających,
 • Możliwość sterowania kotłem za pomocą Internetu,
 • Możliwość podłączenia do 6 termostatów pokojowych,
 • Możliwość sterowania kotłem za pomocą wiadomości SMS,
 • Możliwość pracy w trybie z automatycznym doborem parametrów procesu spalania,
 • Możliwość regulacji pracy instalacji grzewczej na podstawie temperatury zewnętrznej,
 • Bezpośrednia komunikacja za pomocą interfejsu RS 485 z Analizatorem Procesu Spalania BCA-01, wyświetlanie wskazań na ekranie regulatora,

Oferta powinna obejmować dostarczenie 3 sztuk takich urządzeń.

Analizator Jakości Procesu Spalania BCA-01 charakteryzujący się następującymi parametrami:

 • Możliwość ciągłego pomiaru podczas spalania paliw węglowych,
 • Pomiar tlenu O2 w spalinach odlotowych,
 • Pomiar temperatury spalin odlotowych,
 • Pomiar temperatury otoczenia,
 • Obliczanie emisji dwutlenku węgla CO2,
 • Obliczanie straty kominowej,
 • Bezpośrednia komunikacja za pomocą interfejsu RS 485 z regulatorem pracy kotła.

Oferta powinna obejmować dostarczenie 3 sztuk takich urządzeń.

Wentylator nadmuchowy do kotła o mocy 20 kW charakteryzujący się następującymi parametrami:

 • Wentylator promieniowy,
 • Zasilanie 230 VAC,
 • Możliwość regulacji obrotów za pomocą regulatora pracy kotła,
 • Wydatek maksymalny do 160 m3/h,
 • Spręż maksymalny do 280 Pa,
 • Prędkość obrotowa do 1650 obr/min.

Oferta powinna obejmować dostarczenie 3 sztuk takich urządzeń.

Moduł komunikacji internetowej do zdalnej kontroli pracy kotła charakteryzujący się następującymi parametrami:

 • Możliwość komunikacji z Internetem za pomocą połączenia bezprzewodowego WIFI,
 • Możliwość komunikacji z Internetem za pomocą połączenia przewodowego Ethernet,
 • Możliwość komunikacji z regulatorem pracy kotła,
 • Rejestracja parametrów pracy kotła i instalacji na karcie pamięci,
 • Rejestracja parametrów pracy kotła na zewnętrznym serwerze,
 • Możliwość podglądu i regulacji pracy kotła i instalacji za pomocą Internetu,
 • Obsługa poprzez przeglądarkę internetową,
 • Obsługa poprzez aplikację na urządzeniach z systemem Android,
 • Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny WIFI.

Oferta powinna obejmować dostarczenie 1 sztuki tego urządzenia.

Generator pary charakteryzujący się następującymi parametrami:

 • Napięcie zasilania 230V AC,
 • Temperatura pracy: 5 – 40 oC,
 • Wydajność emisji mgły/pary do 1200 ml/h.

Oferta powinna obejmować dostarczenie 1 sztuki tego urządzenia.

Warunki udziału w postępowaniu: Brak
Termin realizacji przedmiotu oferty: 31.08.2019 r.
Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.  Cena – 100 pkt. (100%)

Oferta musi zawierać następujące elementy: Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP),

Datę przygotowania i termin ważności oferty

Cenę całkowitą netto i brutto,

Warunki i termin płatności,

Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,.

Termin i sposób składania oferty: Termin przyjmowania ofert: 15.07.2019 r., godz. 16.00

Oferta może być złożona:

1.  Elektronicznie na adres: ecoprotechpl@gmail.com

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w wyniku uzasadnionych i obiektywnych czynników niezależnych od Wykonawcy i Zlecającego.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Wojciech Mazurek tel.: +48 690 433 563,  e-mail: ecoprotechpl@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www. ecoprotech.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Starołęcka 18 lok. 121; 61-361 Poznań.

ZAPYTANIE 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07/2019/POIR dotyczące wyboru dostawcy elementów do budowy układu kominowego

 • Rura kominowa izolowana 1,5 m szt. 5, fi 200 mm, grubość ścianki 1,5 mm
 • Trójnik izolowany szt. 4 90o
 • Obejma konstrukcyjna regulowana szt. 5, regulacja do 25 cm,
 • Ustnik szt. 1,
 • Redukcja fi 150 mm szt. 3,
 • Kolano fi 150/200 szt. 5.

Zakup jest planowany w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0135/16, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej.

Nazwa i adres zamawiającego:Ecoprotech Sp. z o.o.   ul. Przyjaciół Żołnierza 94 71-670 Szczecin REGON: 361636008; NIP: 8513184630; KRS: 0000560812
Tryb udzielania zamówienia:Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:09/07/2019
Opis przedmiotu zapytania:jak wyżej
Warunki udziału w postępowaniu:Brak
Termin realizacji przedmiotu oferty:31.08.2019 r.
Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:   1.  Cena – 100 pkt. (100%)    
Oferta musi zawierać następujące elementy:Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP),   Datę przygotowania i termin ważności oferty Cenę całkowitą netto i brutto, Warunki i termin płatności, Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,.
Termin i sposób składania oferty:Termin przyjmowania ofert: 22.07.2019 r., godz. 16.00   Oferta może być złożona: 1.  Elektronicznie na adres: ecoprotechpl@gmail.com   Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  
Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w wyniku uzasadnionych i obiektywnych czynników niezależnych od Wykonawcy i Zlecającego.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Wojciech Mazurek tel.: +48 690 433 563,  e-mail: ecoprotechpl@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www. ecoprotech.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Starołęcka 18 lok. 121; 61-361 Poznań.

Rozstrzygnięcie nastąpi jeden dzień po wyznaczonych terminach złożenia ofert

O nas

Firmę ECOPROTECH Sp. z o.o. powołaliśmy do istnienia, aby wspierać rozwój innowacyjnych projektów, nowoczesnych metod zarządzania, by wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych jak również prowadzenia działalności, której szczegółowy zakres […]

Read More
OFERTA

Zakres świadczonych usług Główną misją firmy jest kreowanie myśli technicznej oraz praktyczne jej wykorzystywanie poprzez realizację projektów dla przemysłu oraz projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce. […]

Read More
Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych. Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje. 1. Opracowanie metodologii i wykonanie […]

Read More
Szkolenia

Oprogramowanie projektowanie w CAD CAM metoda elementów skończonych (MES) – ANSYS symulacje przepływów (CFD) – ANSYS CFX, ANSYS FLUENT przygotowanie geometrii i generacji siatki – DesignModeler, SpaceClaim, ANSYS Mesh, ANSYS […]

Read More
KONTAKT

Główna siedziba – Szczecin Oddział Poznań ul. Starołęcka 18 lok. 121 61-361 Poznań tel. +48 690 433 563 E-mail: biuro@ecoprotech.com.pl; ecoprotechpl@gmail.com Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług firmy ECOPROTECH, […]

Read More