Tel:
Email: biuro@ecoprotech.com.pl

Pomiary emisji hałasu i drgań

Pomiary emisji dokonywane są zgodnie z przepisami
zdefiniowanymi w normach

Numer normy

Tytuł normy

PN_EN_ISO_3822_3_2001_A1_2009_U

Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej – Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń

PN_EN_ISO_4871_2010_U

Akustyka – Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń

PN_EN_ISO_17201_3_2010_U_KOLOR

Akustyka – Hałas dochodzący ze strzelnic – Część 3: Wytyczne do obliczeń dotyczących rozchodzenia się dźwięku

PN_EN_ISO_17201_5_2010_U_KOLOR

Akustyka – Hałas dochodzący ze strzelnic – Część 5: Kontrolowanie hałasu w otoczeniu

PN_EN_ISO_11205_2010_U

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwięku

PN_EN_ISO_11201_2010_U

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomija

PN_EN_ISO_11204_2010_U

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych

PN_EN_ISO_11202_2010_U

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych

PN_EN_ISO_11200_2010_U

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach

PN_EN_ISO_11203_2010_U

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej

PN_EN_ISO_12001_2010_U

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu

PN_EN_29053_2011_U

Akustyka – Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych – Określanie oporności przepływu powietrza

PN_EN_ISO_5136_2009_U

Akustyka – Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza – Metoda kanałowa

PN_EN_ISO_7779_2010_U

Akustyka – Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia stosowane w informatyce i telekomunikacji

PN_EN_ISO_10052_2007_A1_2010_U

Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona

PN_EN_ISO_11957_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin – Pomiary laboratoryjne i terenowe

PN_EN_ISO_11546_1_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Część 1: Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji)

PN_EN_ISO_11546_2_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Część 2: Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji)

PN_EN_ISO_3746_2011_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą

PN_EN_ISO_3747_2011_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w środowisku pogłosowym

PN_EN_ISO_3741_2011_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach pogłosowych

PN_EN_ISO_3745_2012_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w pomieszczeniach bezechowych i w pomieszczeniach bezechowych z odbijającą podłogą

PN_EN_ISO_3743_1_2011_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 1: Meto

PN_EN_ISO_3744_2011_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą

PN_EN_ISO_3743_1_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwię

PN_EN_ISO_3743_2_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosow

PN_EN_ISO_3746_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

PN_EN_ISO_3747_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda porównawcza in situ

PN_EN_ISO_3744_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

PN_EN_ISO_3745_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą

PN_EN_ISO_3741_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach pogłosowych

PN_EN_ISO_9614_1_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych

PN_EN_ISO_9614_3_2010_U

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Część 3: Dokładna metoda omiatania

PN_EN_ISO_11688_1_2010_U

Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o hałasie ograniczonym hałasie – Część 1: Projektowanie

PN_EN_ISO_4871_2012

Akustyka Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń

PN_EN_ISO_17201_1_2008_AC_2009

Akustyka Hałas dochodzący ze strzelnic Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy

PN_EN_ISO_17201_2_2010

Akustyka Hałas dochodzący ze strzelnic Część 2: Obliczeniowe szacowanie parametrów dźwięku wytwarzanego przez podmuch wylotowy oraz przez pocisk

PN_EN_ISO_11200_2011

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach

PN_EN_ISO_11201_2012

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawk

PN_EN_ISO_11202_2012

Akustyka Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych

PN_Z_01338_2010

Akustyka Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy

PN_EN_ISO_11689_2000_AC_2009

Akustyka Procedura porównywania danych   o emisji hałasu maszyn i urządzeń

PN_EN_415_9_2009_U

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, stopień dokładności 2 i 3

PN_EN_28960_2011_U

Chłodziarki, urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarki do domowego i podobnego użytku – Pomiary hałasu emitowanego do powietrza

PN_EN_60118_15_2012_U_KOLOR

Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 15: Metody określania przetwarzania sygnału w aparatach słuchowych przy użyciu sygnału podobnego do mowy

PN_EN_60318_1_2010_U

Elektroakustyka – Symulatory głowy i ucha ludzkiego – Część 1: Symulator ucha przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych i wokółusznych

PN_EN_60318_4_2010_U

Elektroakustyka – Symulatory głowy i ucha ludzkiego – Część 4: Symulator ucha zatkanego do pomiaru słuchawek łączonych z uchem za pomocą wkładek dousznych

PN_EN_62489_1_2010_U

Elektroakustyka – Systemy pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych do wspomagania słuchu – Część 1: Metody pomiaru i określania właściwości składników systemu

PN_EN_62489_2_2011_U

Elektroakustyka – Systemy pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych do wspomagania słuchu – Część 2: Metody obliczania i pomiaru emisji pola magnetycznego o małej częstotliwości wytwarzanego przez pętlę w celu oceny zgodności z

PN_EN_60645_6_2010_U

Elektroakustyka – Urządzenia audiometryczne – Część 6: Przyrządy do pomiaru emisji otoakustycznych

PN_EN_60645_7_2010_U

Elektroakustyka – Urządzenia audiometryczne – Część 7: Przyrządy do pomiaru reakcji pnia mózgu na sygnały słuchowe

PN_EN_61094_2_2010

Elektroakustyka Mikrofony pomiarowe Część 2: Metoda podstawowa wzorcowania ciśnieniowego laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w oparciu o zasadę wzajemności

PN_EN_60318_1_2010

Elektroakustyka Symulatory głowy i ucha ludzkiego Część 1: Symulator ucha przeznaczony do pomiaru słuchawek nausznych i wokółusznych

PN_EN_60318_4_2011

Elektroakustyka Symulatory głowy i ucha ludzkiego Część 4: Symulator ucha zatkanego do pomiaru słuchawek łączonych z uchem za pomocą wkładek dousznych

PN_EN_62489_1_2010

Elektroakustyka Układy pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych do wspomagania słuchu Część 1: Metody pomiaru i określania właściwości części składowych układu

PN_EN_60645_6_2010

Elektroakustyka Urządzenia audiometryczne Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych

PN_EN_60645_7_2010

Elektroakustyka Urządzenia audiometryczne Część 7: Przyrządy do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu

PN_EN_60704_1_2010_U

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 1: Wymagania ogólne

PN_EN_60704_2_10_2012_U

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 2-10: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych kuchni, piekarników, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych i urządzeń kombinowanych

PN_EN_60704_2_13_2011_U

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

PN_EN_60704_2_4_2012_U

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek i wirówek do bielizny

PN_EN_60704_2_5_2005_U

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

PN_EN_60704_2_2_2010_U

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu -Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla ogrzewaczy nawiewowych

PN_EN_60565_2007_U

Hydroakustyka – Hydrofony – Wzorcowanie w zakresie częstotliwości od 0,01 Hz do 1 MHz

PN_EN_ISO_3381_2011_U

Kolejnictwo – Akustyka – Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych

PN_EN_15892_2011_U

Kolejnictwo – Emisja hałasu – Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty

PN_EN_15610_2009_U

Kolejnictwo – Emisja hałasu – Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu

PN_EN_ISO_14509_3_2009_U

Małe statki – Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym – Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów

PN_EN_ISO_14509_3_2012

Małe statki Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów

PN_EN_ISO_14509_1_2010

Małe statki Rozprzestrzenianie się w powietrzu dźwięku emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym Część 1: Metody pomiaru przy przejściu jednostki

PN_EN_12545_A1_2010

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry Pomiar hałasu Wymagania ogólne

PN_EN_ISO_22868_2011_U

Maszyny leśne i ogrodnicze – Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym – Metoda techniczna (klasa dokładności 2)

PN_EN_ISO_9902_1_2003_A1_2010

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 1: Wymagania ogólne

PN_EN_ISO_9902_2_2003_A1_2010

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzenia

PN_EN_ISO_9902_3_2003_A1_2010

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 3: Maszyny do produkcji włóknin

PN_EN_ISO_9902_4_2003_A1_2010

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin

PN_EN_ISO_9902_5_2003_A1_2010

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania

PN_EN_ISO_9902_6_2003_A1_2010

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin

PN_EN_ISO_9902_7_2003_A1_2010

Maszyny włókiennicze Przepisy dotyczące badań hałasu Część 7: Maszyny wykończalnicze

PN_EN_60601_2_37_2008_A11_2011_U

Medyczne urządzenia elektryczne – Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących

PN_EN_13023_A1_2010_U

Metody pomiaru hałasu maszyn poligraficznych, przetwórczych i papierniczych oraz urządzeń pomocniczych – Klasy dokładności 2 i 3

PN_EN_ISO_13473_5_2010_U

Ocena tekstury nawierzchni przy pomocy techniki profilometrycznej – Część 5: Ocena megatekstury

PN_EN_ISO_20361_2009_AC_2010_U

Pompy do cieczy i zespoły pompowe – Pomiar hałasu – Klasy dokładności 2 i 3

PN_EN_60534_8_2_2012_U

Przemysłowe zawory regulacyjne – Część 8-2: Emisja hałasu – Metoda przewidywania hałasu hydrodynamicznego wytwarzanego w zaworach regulacyjnych

PN_EN_60534_8_3_2011_U

Przemysłowe zawory regulacyjne – Część 8-3: Emisja hałasu – Metoda przewidywania hałasu aerodynamicznego wytwarzanego w zaworach regulacyjnych

PN_EN_62127_2_2008_U

Ultradźwięki – Hydrofony – Część 2: Wzorcowanie dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz

PN_EN_62127_3_2008_U

Ultradźwięki – Hydrofony – Część 3: Właściwości hydrofonów dla pól ultradźwiekowych do 40 MHz

PN_EN_62092_2002_U

Ultradźwięki – Hydrofony – Pomiary i wzorcowanie w zakresie częstotliwości od 15 MHz do 40 MHz

PN_EN_61206_2002_U

Ultradźwięki – Systemy Dopplera fali ciągłej – Procedury pomiarowe

PN_EN_61685_2002_U

Ultradźwięki – Systemy pomiaru przepływów – Obiekt badania przepływów

PN_EN_61391_2_2010_U

Ultradźwięki – Ultrasonografy – Część 2: Pomiar maksymalnej głębokości penetracji i lokalnego zakresu dynamiki

PN_EN_14462_A1_2010

Urządzenia do powierzchniowej obróbki Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi 2 i 3 klasa dokładności

PN_EN_1547_A1_2011

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportu

PN_EN_12053_A1_2010

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo Metody pomiaru emisji hałasu

PN_EN_61101_2002_U

Wzorcowanie bezwzględne hydrofonów z zastosowaniem techniki planarnego przeszukiwania w zakresie częstotliwości od 0,5 MHz do 15 MHz

O nas

Firmę ECOPROTECH Sp. z o.o. powołaliśmy do istnienia, aby wspierać rozwój innowacyjnych projektów, nowoczesnych metod zarządzania, by wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych jak również prowadzenia działalności, której szczegółowy zakres […]

Read More
OFERTA

Zakres świadczonych usług Główną misją firmy jest kreowanie myśli technicznej oraz praktyczne jej wykorzystywanie poprzez realizację projektów dla przemysłu oraz projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce. […]

Read More
Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych. Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje. 1. Opracowanie metodologii i wykonanie […]

Read More
Szkolenia

Oprogramowanie projektowanie w CAD CAM metoda elementów skończonych (MES) – ANSYS symulacje przepływów (CFD) – ANSYS CFX, ANSYS FLUENT przygotowanie geometrii i generacji siatki – DesignModeler, SpaceClaim, ANSYS Mesh, ANSYS […]

Read More
KONTAKT

Główna siedziba – Szczecin Oddział Poznań ul. Starołęcka 18 lok. 121 61-361 Poznań tel. +48 690 433 563 E-mail: biuro@ecoprotech.com.pl; ecoprotechpl@gmail.com Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług firmy ECOPROTECH, […]

Read More