Tel:
Email: biuro@ecoprotech.com.pl

Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych.

Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje.

1. Opracowanie metodologii i wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych modułów do superkondensatorów.

Zleceniodawca: nie wyraził zgody na publikowanie nazwy firmy z uwagi na innowacyjność rozwiązania i złożony wniosek patentowy.

2. Dostosowanie toru pomiarowego czytnika napięciowo-prądowego do wybranej instalacji elektrycznej.

Zleceniodawca: ODIUT Automex SA.

3. Opracowanie wybranych elementów konstrukcji i wykonanie modelu zgazowarki.

Zleceniodawca: SpinTech System Sp. z o.o.

4. Opracowanie rekomendacji dla infrastruktury sensorycznej – analiza możliwości wykorzystania opracowanego systemu zbierania danych o wymuszeniach w tramwaju z uwzględnieniem komunikacji z systemem ISM.

5. Prace badawcze w zakresie opracowania technologii łączenia prorecyklingowych tworzyw sztucznych.

6. Analiza modelu struktury nośnika ze stabilizowanym charakterem celi nośnika filtra w aspekcie oporów przepływu na podstawie badań na  hamowni silnikowej.

Wybrane pozostałe zrealizowane usługi:

 • Przygotowanie budowy w zakresie branży od strony formalnej i realizacji robót do odbioru koncowego z Inwestorem oraz stosownymi urzędami.
 • Uzgodnienie harmonogramów wykonania robót branżowych oraz nadzór nad ich realizacja.
 • Prowadzenie negocjacji z Inwestorem oraz firmami podwykonawczymi.
 • Odpowiedzialność za proces realizacji robót branżowych w aspekcie jakościowym, technicznym, terminowym i handlowym.
 • Udział w odbiorach oraz koordynowanie harmonogramu usuwania ewentualnych usterek.
 • Udział w rozliczeniach robót branży elektrycznej.
 • Przeprowadzanie pomiarów rezystancji uziemień słupów linii 110 kV oraz opracowanie technologii ich naprawy.
 • Przeprowadzanie prac kontrolno-pomiarowych instalacji nn.
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej.
 • Przygotowywanie ofert przetargowych z zakresu:

                a) prace przy linii 110 kV (budowa, modernizacja, przebudowa),

                b) wymiany izolacji na liniach 110 kV,

               c) naprawy uziemień słupów linii 110 kV

          d) naprawy fundamentów konstrukcji wsporczych urządzeń stacji
elektroenergetycznych.

 • Analiza danych pomiarowych przydzielonej grupy odbiorców.
 • Uzgodnienia dokumentacji technicznej w koncepcji układu pomiarowo-rozliczeniowego i grupy taryfowej.
 • Kontrola poboru mocy i energii w zakresie umów i kontraktów.
 • Pomoc konsultacyjna w pracach projektowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na etapie prac koncepcyjnych.
 • Kompleksowa obsługa klientów kluczowych w zakresie użytkowania energii elektrycznej przedzielonej grupy odbiorców.
 • Przeprowadzanie audytów energetycznych dotyczących energii elektrycznej.
 • Zawieranie i aktualizacja umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych, weryfikacja dokumentów.
 • Kwalifikacja odbiorcy do odpowiedniej grupy taryfowej.
O nas

Firmę ECOPROTECH Sp. z o.o. powołaliśmy do istnienia, aby wspierać rozwój innowacyjnych projektów, nowoczesnych metod zarządzania, by wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych jak również prowadzenia działalności, której szczegółowy zakres […]

Read More
OFERTA

Zakres świadczonych usług Główną misją firmy jest kreowanie myśli technicznej oraz praktyczne jej wykorzystywanie poprzez realizację projektów dla przemysłu oraz projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce. […]

Read More
Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych. Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje. 1. Opracowanie metodologii i wykonanie […]

Read More
Szkolenia

Oprogramowanie projektowanie w CAD CAM metoda elementów skończonych (MES) – ANSYS symulacje przepływów (CFD) – ANSYS CFX, ANSYS FLUENT przygotowanie geometrii i generacji siatki – DesignModeler, SpaceClaim, ANSYS Mesh, ANSYS […]

Read More
KONTAKT

Główna siedziba – Szczecin Oddział Poznań ul. Starołęcka 18 lok. 121 61-361 Poznań tel. +48 690 433 563 E-mail: biuro@ecoprotech.com.pl; ecoprotechpl@gmail.com Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług firmy ECOPROTECH, […]

Read More