Tel:
Email: biuro@ecoprotech.com.pl

Pomiary emisji związków szkodliwych

Pomiary emisji ze źródeł przemysłowych dokonywane są zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej według:

  • dyrektywy 96/61/WE dotyczącą spraw zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
  • dyrektywy 2001/80/WE dotyczącą ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 7 listopada 2014 r.

O nas

Firmę ECOPROTECH Sp. z o.o. powołaliśmy do istnienia, aby wspierać rozwój innowacyjnych projektów, nowoczesnych metod zarządzania, by wspomagać realizację szeroko rozumianych projektów badawczych jak również prowadzenia działalności, której szczegółowy zakres […]

Read More
OFERTA

Zakres świadczonych usług Główną misją firmy jest kreowanie myśli technicznej oraz praktyczne jej wykorzystywanie poprzez realizację projektów dla przemysłu oraz projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce. […]

Read More
Doświadczenie

Kadrę naukową oraz techniczną stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz realizowania projektów i przeprowadzania pomiarów parametrów środowiskowych i technicznych. Poniżej znajdą Państwo wybrane realizacje. 1. Opracowanie metodologii i wykonanie […]

Read More
Szkolenia

Oprogramowanie projektowanie w CAD CAM metoda elementów skończonych (MES) – ANSYS symulacje przepływów (CFD) – ANSYS CFX, ANSYS FLUENT przygotowanie geometrii i generacji siatki – DesignModeler, SpaceClaim, ANSYS Mesh, ANSYS […]

Read More
KONTAKT

Główna siedziba – Szczecin Oddział Poznań ul. Starołęcka 18 lok. 121 61-361 Poznań tel. +48 690 433 563 E-mail: biuro@ecoprotech.com.pl; ecoprotechpl@gmail.com Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług firmy ECOPROTECH, […]

Read More